Thursday, 18 July 2019 | 2:12 PM

IHT Dalam Upaya Pemenuhan dan Peningkatan 8 SNP dan Pengembangan SPMI

SMA Negeri 9 Bandar Lampung mengadakan In House Training (IHT) dalam Upaya Pemenuhan dan Peningkatan 8 SNP dan Pengembangan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Rujukan. Peserta IHT adalah para guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan perwakilan dari sekolah lain yang berada di kabupaten Bandar Lampung.