Friday, 8 November 2019 | 8:42 AM

Pengumuman Kelulusan Peserta Didik TP. 2006-2017

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421.3/343/IV.40/V.49/III.09/2017
TENTANG KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

 

MENIMBANG :

  1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pengumuman Kelulusan Tahun Pelajaran 2016/2017, maka dipandang perlu segera dibuat Surat Keputusan.
  2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta Ujian Nasional Tahun 2016/2017.

MENGINGAT :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Peraturan BNSP No. 0043/P/BNSP/I/2017 tentang POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017
  3. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 08/D/HK/2017 tentang POS Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017
  4. Rapat MKKS pada hari Senin, 01 Mei 2017 tentang Hasil Ujian Nasional dan Penentuan Kelulusan.

MEMPERHATIKAN :

Hasil Rapat Pleno kelulusan yang dilaksanakan tanggal 02 Mei 2017 Pukul 10:00 WIB s.d. selesai yang diikuti oleh semua Guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung di Ruang Perpustakaan.

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

Pertama : Nama-nama yang tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan LULUS
Kedua: Bagi yang dinyatakan LULUS akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya
Ketiga: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SK Kelulusan Peserta Didik TP. 2016/2017

 

 

 

Lampiran SK Kelulusan